i catcher logo svg

gegevensverwerkingsbeleid

Wij nemen jouw rechten bij gegevensverwerking ernstig. Icatcher is een creatie van Future Graphics. Deze verklaring bevat het algemeen beleid van Future Graphics op het vlak van gegevensverwerking en we leggen hierin uit hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Future Graphics, Bosstraat 215 te 3500 Hasselt.

Bij vragen over deze verklaring of het beleid, kan je steeds contact opnemen met onze verwerkingsverantwoordelijke via bart@futuregraphics.be.
Als deze vragen verder gaan dan een algemene vraag om inlichtingen, dan dien je je te identificeren. Zo zijn wij zeker dat de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekt wordt.

Wanneer vindt de verzameling en verwerking plaats?

Ben je een klant of prospect Dan verzamelen wij jouw gegevens wanneer je:

  • je contractueel aan ons verbindt;
  • je als gebruiker het contactformulier invult op onze website;
  • informatie of een offerte aanvraagt;
  • op een andere manier contact met ons opneemt.

Voor welke doeleinden worden jouw gegevens verzameld en verwerkt?

De verzamelde gegevens verwerken wij in het kader van klantenbeheer (het verlenen van diensten of producten – dus de uitvoering van het contract dat ons verbindt), marketing (om jou te informeren over onze diensten en evenementen), leveranciersbeheer, boekhouding, public relations en wettelijke verplichtingen. Wat de website www.icatcher.be betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op jou als gebruiker.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van de gegevens?

In beginsel verzamelen en verwerken we jouw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met je hebben als gevolg van onze opdracht. Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er een evenwicht bestaat tussen jouw belangen en de onze, bijvoorbeeld door je een recht van verzet toe te kennen.


Interne gegevensverwerking

Jouw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Voor bepaalde diensten of opdrachten kunnen ze worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij eventueel beroep op doen en die in directe relatie met ons staan. 
In uitzonderlijke gevallen zijn wij genoodzaakt om jouw gegevens door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht worden of wanneer overheidsinstanties het recht hebben om bij ons gegevens op te vragen. 

Surfen op onze website:

Onze website maakt gebruik van cookies:

Cookies

Om onze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op jouw computer zetten, zogenaamde cookies. Zoals je waarschijnlijk al gemerkt hebt, gebruiken bijna alle websites cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die opgeslagen worden op de computer of mobiel toestel van de gebruiker bij het bezoek aan een website.

Beheer van Cookies

Je kan cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover lees je op aboutcookies.org.
Via de browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van jouw computer of mobiel eindapparaat.
De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser voor uitleg.
Mogelijke browsers zijn Firefox, Google Chrome, MS Edge, Opera, Internet Explorer, Safari,..
Als je deze cookies verwijdert of weigert, betekent dit wel dat je daarna jouw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

Onze klantenservice:

Je kunt met ons bellen, e-mailen of een contactformulier invullen op onze website. Wij nemen je telefoongesprekken niet op en de gegevens van inkomende telefoongesprekken worden door ons niet geregistreerd noch verwerkt.
De privacy van onze website en e-mail hosting Combell kan je vinden op
https://www.combell.com/nl/over-combell/privacy-policy
Deze Privacy Policy is van toepassing op al de klanten van Combell (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de Combell website(s).
De gegevens op icatcher.be worden veilig verstuurd middels SSL/HTTPS.

Welke rechten heb jij?

Als wij jouw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan je je hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met ons via bart@futuregraphics.be of Future Graphics, t.a.v. de gegevensverwerkingsverantwoordelijke, Bosstraat 215, 3500 Hasselt.
Je kan je gegevens die wij verwerken, steeds inkijken, en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit te vragen aan onze verwerkingsverantwoordelijke via bart@futuregraphics.be.
Wij vragen hierbij enkel een bewijs van jouw identiteit. Dit om te verhinderen dat jouw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft. Indien je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

Future Graphics behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen in ons beleid zullen via onze website aan je worden gemeld.

icatcher is een creatie van © future graphics
Bosstraat 215, 3500 Hasselt